Fakulta

Filozofia a sociálne vedy

Kategória:
Verejné
Dátum:
2018-11-15 00:00 - 2018-11-16 16:00
Miesto konania:
BSB-107, B. Slančíkovej 1
Konferencia plagat
Centrum globální studií Filosofického ústavu Akademie věd ČR
Katedra filozofie a Katedra politológie a euroázijských štúdií
Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
Ústav politických vied Slovenskej akadémie vied
Vás pozývajú na
18. ročník konferencie Filozofia a sociálne vedy
tento rok na tému
Čína a Iniciatíva pásma a cesty: Trh, štát a globálne výzvy
15. - 16. 11. 2018 Nitra
Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
(Boženy Slančíkovej 1, Nitra, miestnosť BSB 107)
Vedecká konferencia sa bude venovať transformácii Číny v posledných desaťročiach a jej súčasnej roli v globálnom kontexte, obzvlášť so zameraním na čínsku Iniciatívu pásma a cesty (Belt and Road Initiative), ktorá predstavuje ambiciózny globálny projekt nadväzujúci na starodávne hodvábne cesty medzi Čínou a Európou. Cieľom iniciatívy je zaistiť lepšiu spoluprácu medzi Čínou, Áziou, Európou, Afrikou a Amerikami, čo by malo prispieť aj k posilňovaniu politickej a bezpečnostnej stability. Vyplýva to aj z faktu, že vo svojej rozvinutej forme má Iniciatíva Pásma a Cesty zahrňovať 65 krajín a 4,4 miliardy obyvateľov. Ide fakticky o pokus o alternatívny globálny model, ktorý je odlišný od globalizácie presadzovanej v posledných desaťročiach USA a ktorý chce byť založený viac na spolupráci než na súťaži.
Tento rok uplynie 40 rokov od naštartovania transformácie, ktorá z Číny urobila nielen svetovú dielňu, ale aj jednu z globálnych veľmocí. Konferencia preto bude reflektovať rozličné aspekty, príčiny a dôsledky tejto transformácie, čínskeho pokusu o vzťah medzi trhom a štátom, súkromným a verejným vlastníctvom, rovnako ako čínsky projekt obnovenia „hodvábnej cesty“ a na neho naviazaný nový model spolupráce v oblasti investícií i obchodu, vedy a vzdelávania, kultúrnej výmeny a ďalších aspektov.
V zmysle tradície konferencie Filozofia a sociálne vedy si aj jej 18. ročník kladie za cieľ udržať jej transdisciplinárny a interdisciplinárny charakter. Téma konferencie tak bude reflektovaná z hľadiska humanitných a sociálnych vied, predovšetkým filozofie, politológie, sociológie, ekonómie, globálnych štúdií, environmentálnych, kultúrnych, resp. civilizačných analýz a príbuzných disciplín.
Vedeckými garantmi konferencie sú doc. PhDr. Marek Hrubec, PhD., prof. PhDr. Svetozár Krno, CSc., PhDr. Peter Dinuš, PhD. a Mgr. Ľubomír Dunaj, PhD.
Organizačným garantom konferencie je doc. Mgr. Richard Sťahel, PhD.
 
 

Všetky termíny:

  • Od 2018-11-15 00:00 do 2018-11-16 16:00
 

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 74 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook