Fakulta

Interdisciplinárne dialógy: Čo sú digital humanities? Prednášajúci: Mgr. Mareka Debnára, PhD.

Kategória:
Verejné
Dátum:
2018-11-15 14:45 - 16:00
Miesto konania:
Akropola FF, Hodžova 1
Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre Vás pozýva na cyklus vedeckých prednášok Interdisciplinárne dialógy, organizovaný pod záštitou dekanky Filozofickej fakulty UKF. Dňa 15. 11. 2018 o 14:45 hod. sa v Akropole Filozofickej fakulty (Hodžova 1, Nitra) uskutoční prednáška Mgr. Mareka Debnára, PhD. s názvom "Čo sú digital humanities?"
 
Anotácia prednášky:  Budovanie digitálnych archívov a pokročilých nástrojov informačných technológií, určených na ich analýzu vyvoláva teoreticko-metodologické otázky, ktoré otvárajú interdisciplinárnu diskusiu o aplikačnej stránke týchto výskumov v humanitných vedách. Diskusie, spojené so stále širším presadzovaním týchto prístupov v humanitnom výskume sú dnes zastrešené spoločným pojmom digital humanities alebo DH, resp. digitálnych humanitných a spoločenských štúdií, ktoré reprezentujú prepojenie humanitných a spoločenských vied s empirickým výskumom najmä v oblasti informatiky a štatistiky. Cieľom tejto prednášky je ozrejmiť poslucháčom, v čom spočíva jedinečnosť týchto prístupov a aké sú možnosti ich využitia v jednotlivých oblastiach výskumu. Inak povedané, poukázať na možnosti, aké ponúkajú humanitným vedám elektronické databázy, klasifikácia dát a interpretácia z nich odvodených výsledkov.
 
 

Všetky termíny:

  • 2018-11-15 14:45 - 16:00
 

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 74 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook