Fakulta

Vedecká konferencia: Míľniky 20. storočia v regióne Nitrianskeho kraja

Kategória:
Verejné
Dátum:
2018-10-24 09:00 - 17:00
Miesto konania:
Akropola FF, Hodžova 1
Rok 2018 sa nesie v znamení pripomínania si niekoľkých výročí, ktoré sa viazali k spoločnému štátu Čechov a Slovákov. Išlo o 100. výročie vzniku Československa, 80. výročie podpísania Mníchovskej dohody a vyhlásenia autonómie Slovenska, 70. výročie februárového komunistického prevratu, 50. výročie vstupu okupačných vojsk na územie republiky a 25. výročie vzniku Slovenskej republiky. Udalosti spomenutých jubileí sa, samozrejme, premietli aj v jednotlivých regiónoch. Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou mapuje odraz týchto míľnikov v mestách a obciach Nitrianskeho regiónu. Podujatie pripravila Katedra histórie FF UKF v Nitre v spolupráci so Štátnym archívom v Nitre a ďalšími vedeckými inštitúciami. Srdečne Vás pozývame na prezentáciu jednotlivých príspevkov.
 
 

Všetky termíny:

  • 2018-10-24 09:00 - 17:00
 

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 74 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook