Fakulta

Rudolf Dička a skartovany Banksy, prednáša Mgr. Miroslav Haľák, PhD.

Kategória:
Verejné
Dátum:
2018-10-23 13:00 - 14:00
Miesto konania:
FF UKF, Hodžova 1, H-115

halak culturologos oprava

Informácie k autorovi:
Mgr. Miroslav Haľák, PhD.
Je teoretikom a historikom umenia. Aktuálne pôsobí v Rakúskej národnej galérii Belvedere vo Viedni, kde kurátorsky spolupracoval na výstave „Beyond Klimt“, sledujúcej umelecké tendencie stredoeurópskeho regiónu v medzivojnovom období. Ako kurátor pripravil výstavy mnohým slovenským výtvarníkom (Miroslav Cipár, Marek Ormandík, Ján Hrčka, Jozef Srna ml., Andrej Rudavský, Ivan Štubňa...). V teoretickej oblasti sa venuje predovšetkým obrazovej semiotike, teórii vcítenia a súčasným aspektom vizuálnej komunikácie vo virtuálnom prostredí.
 
 

Všetky termíny:

  • 2018-10-23 13:00 - 14:00
 

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 74 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook