Fakulta

Sv. Ján Pavol II. a jeho posolstvo pre strednú Európu

Kategória:
Verejné
Dátumy
2015-05-18 00:00 - 2015-05-20 20:00

Katedra náboženských štúdií na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre pozýva odbornú i laickú verejnosť na vedeckú konferenciu: „Sv. Ján Pavol II. a jeho posolstvo pre strednú Európu“. Uskutoční sa v dňoch 18. – 20. mája 2015 v priestoroch Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.

Spoluorganizátormi konferencie sú: Rímskokatolícke biskupstvo Nitra, Veľvyslanectvo Poľskej republiky na Slovensku a Teologická fakulta Univerzity Stefana Wyszyńského vo Varšave.

Záštitu nad podujatím prevzal rektor Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre prof. RNDr. Ľubomír Zelenický, CSc., spolu s nitrianskym biskupom prof. ThDr. Viliamom Judákom, PhD., a mimoriadnym a splnomocneným veľvyslancom Poľskej republiky na Slovensku Tomaszom Chłońom.

Program:
18.05. - privítanie účastníkov, vernisáž výstavy
19.05. - slávnostné príhovory, plenárne rokovanie, rokovanie v sekciách 1.časť
20.05. - rokovanie v sekciách 2. časť, závery konferencie

Termín podania prihlášky: 02.04.2015

Adresa pre komunikáciu s organizátormi:

Poštová adresa:
Dariusz Żuk-Olszewski
KNŠ FF UKF
Hodžova 1
949 74 Nitra

plagat

 
 

Všetky termíny:

  • Od 2015-05-18 00:00 do 2015-05-20 20:00
 

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 74 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook