Fakulta

Interdisciplinárne dialógy: Snáď v celom meste nikto nezachvel sa..., prednáša: doc. Mgr. Jaroslav Šrank, PhD.

Kategória:
Verejné
Dátum:
2018-10-25 14:45 - 16:00
Miesto konania:
Akropola FF, Hodžova 1
Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre Vás pozýva na cyklus vedeckých prednášok Interdisciplinárne dialógy, organizovaný pod záštitou dekanky Filozofickej fakulty UKF. Dňa 25. 10. 2018 o 14:45 hod. sa v Akropole Filozofickej fakulty (Hodžova 1, Nitra) uskutoční prednáška doc. Mgr. Jaroslava Šranka, PhD. s názvom „Snáď v celom meste nikto nezachvel sa...“ : Tematika mestského života v slovenskej poézii druhej polovice 20. storočia.
Anotácia: Od druhej polovice 20. storočia možno na Slovensku o meste hovoriť ako o jednom zo základných, človekom každodenne priamo zakúšaných, prirodzených existenčných priestorov. Jednu z mnohých umeleckých foriem reflexie tohto fenoménu predstavuje poézia. Prednáška približuje vybrané žánrovo-tematické podoby a topiku slovenskej poézie tohto obdobia stvárňujúcej mesto, jeho život a ľudí. Metodologicky výklad vychádza z tematologického prístupu. Materiálovo sa opiera o príklady z diel slovenských básnikov a poetiek tvoriacich v druhej polovici 20. storočia s presahom na začiatok 21. storočia. Text prednášky vznikol v rámci individuálneho grantu VEGA 1/0758/16 Bratislavské motívy v slovenskej poézii druhej polovice 20. storočia.
 
interdisciplinárne dialógy oktober 2018
 
 

Všetky termíny:

  • 2018-10-25 14:45 - 16:00
 

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 74 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook