Fakulta

Medzinárodná konferencia: Preklad, tlmočenie a kultúra: staré dogmy, nové prístupy?

Kategória:
Verejné
Dátumy
2018-09-26 00:00 - 2018-09-28 23:59
Miesto konania:
UKF, B. Slančíkovej

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

pozývame Vás na medzinárodnú konferenciu Translation, Interpreting and Culture: Old Dogmas, New Approaches (Preklad, tlmočenie a kultúra: staré dogmy, nové prístupy?), ktorá sa skutoční 26. – 28. septembra 2018 na FF UKF v Nitre (ul. B. Slančíkovej).

Hlavným organizátorom je Katedra translatológie FF UKF, spoluorganizátormi sú FF UMB v Banskej Bystrici, FF UK v Bratislave, FF PU v Prešove a Ústav svetovej literatúry SAV v Bratislave.

Hlavnými rečníkmi konferencie sú celosvetovo uznávaní translatológovia Edwin Gentzler, Andrew Chesterman a Daniel Gile. V trojdňovom cykle prednášok vystúpia teoretici i praktici prekladu a tlmočenia z viac ako dvadsiatich krajín. Okrem prednášok reflektujúcich celé spektrum translatologických tém sú pre účastníkov pripravené zaujímavé workshopy a priestor na diskusie medzi akademikmi, praktikmi a agentúrami.

Konferencia je výstupom projektu VEGA č. 2/0200/15 Preklad ako súčasť dejín kultúrneho priestoru II. Fakty, javy a osobnosti prekladových aktivít v slovenskom kultúrnom priestore a podoby ich fungovania v ňom a projektu VEGA č. 1/0551/16 Hybridita v jazyku, texte a translácii.

Za finančnú podporu ďakujeme:

loga
Osobitne ďakujeme za finančnú a organizačnú podporu vedeniu Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.
 
 
 

Všetky termíny:

  • Od 2018-09-26 00:00 do 2018-09-28 23:59
 

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 74 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook