Fakulta

Interdisciplinárne dialógy: PhDr. Štefan Holčík, CSc.

Kategória:
Verejné
Dátum:
2015-05-14 15:00
Miesto konania:
Akropola, Hodžova 1
Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre Vás pozýva na ďalšiu prednášku cyklu Interdisciplinárne dialógy, organizovaného pod
záštitou dekana Filozofickej fakulty UKF. Našim hosťom bude PhDr. Štefan Holčík, CSc. (Slovenské národné múzeum, Bratislava). Jeho prednáška s
názvom "Pamiatková starostlivosť a Bratislavský hrad" sa uskutoční vo štvrtok, dňa 14. 5. 2015 o 15:00 hod. v Akropole (Filozofická fakulta,
Hodžova 1).

Stručné tematické okruhy prednášky:
Pojem (fenomén) „ochrana pamiatok“ v 19. a v 20.storočí a Bratislavský hrad. História kráľovského („hradného“) paláca a vývoj koncepcie rekonštrukcie a využitia hradu a jeho areálu.  Problémy terajšej fázy obnovy areálu Hradu (čestné nádvorie, baroková krytá jazdiareň a záhrada) v kontexte architektonických projektov druhej polovice 20. storočia a súčasnej spoločensko situácie.
 
 Interdisciplinárne dialógy: PhDr. Štefan Holčík, CSc.
 
 

Všetky termíny:

  • 2015-05-14 15:00
 

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 74 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook