Fakulta

Tvorivá dielňa pre učiteľov cudzích jazykov

Kategória:
Verejné
Dátum:
2018-05-17 00:00
Miesto konania:
ZŠ Nábrežie mládeže v Nitre
Katedra germanistiky FF UKF v Nitre organizuje dňa 17.05. 2018 kontaktné stretnutie s učiteľmi cudzích jazykov základnej školy Nábrežie mládeže s názvom Tvorivá dielňa pre učiteľov cudzích jazykov v priestoroch základnej školy. Učitelia sa oboznámia s metodikou tvorivej dramatiky a jej konkrétnymi podobami aplikácie, ako aj s motivačnými aktivitami pre jednotlivé učebné štýly. Obdržia materiál k vyučovaniu cudzieho jazyka metódou tvorivej dramatiky, aktivity na rozvíjanie motivácie k cudziemu jazyku a aktivity na udržanie motivácie počas vyučovacieho procesu cudzieho jazyka. Obzvlášť obohacujúci prvok pre učiteľov bude autenticita v procese jednotlivých aktivít prostredníctvom lektorky nemeckého jazyka PhD., Mag. Phil. Elisabeth Vergeiner.
Kontaktná osoba: doc. PaedDr. Eva Stranovská, PhD., Mag. Phil. Elisabeth Vergeiner
 
 

Všetky termíny:

  • 2018-05-17 00:00
 

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 74 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook