Fakulta

Reflexia súčasných kultúrno-spoločenských javov

Kategória:
Verejné
Dátum:
2018-05-03 00:00 - 2018-05-04 23:00
Miesto konania:
Univerzitný tvorivý ateliér FF UKF, Slančíková 1
Vážené kolegyne a kolegovia,
srdečne Vás pozývame na konferenciu Reflexia súčasných kultúrno-spoločenských javov, určenú pre doktorandov sociálnych, humanitných a umenovedných odborov, ktorá sa uskutoční 3. – 4. mája 2018 na pôde Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Toto podujatie nadväzuje na nultý ročník, ktorým sa, dúfame, začala nová tradícia. Cieľom konferencie je kriticky a odborne reflektovať spoločenské a kultúrne fenomény súčasnosti, ktoré sú nejakým spôsobom problematické, aktuálne a vyžadujú si pozornosť.
Príspevky budú publikované v kolektívnom recenzovanom zborníku.
Tematické okruhy:
  • definícia a výskyt pojmu hranice v rámci jednotlivých spoločenskovedných a humanitných disciplín (prítomnosť problému hraníc v oblasti metodológie a predmetu vedeckého výskumu)
  • reflexia problematickej povahy hraníc v konkrétnych javoch súčasnej spoločnosti
  • tematizovanie hraníc v súčasnej literatúre a umení

Program

ksj konferencia doktorandov 2018 plagát

ksj konferencia doktorandov 2018 pozvanka 

 
 

Všetky termíny:

  • Od 2018-05-03 00:00 do 2018-05-04 23:00
 

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 74 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook