Fakulta

Interdisciplinárne dialógy: Strukturalizmus jako metoda, prednáša: doc. RNDr. Tomáš Hoskovec, CSc.

Kategória:
Verejné
Dátum:
2018-04-19 14:45 - 16:00
Miesto konania:
Akropola FF (Hodžova 1, Nitra)
Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre Vás pozýva na cyklus vedeckých prednášok Interdisciplinárne dialógy, organizovaný pod záštitou dekana Filozofickej fakulty UKF. Dňa 19. apríla 2018 o 14:45 hod. sa v Akropole Filozofickej fakulty (Hodžova 1, Nitra) uskutoční prednáška Doc. RNDr. Tomáša Hoskovca, CSc. "Strukturalizmus jako metoda". Doc. RNDr. Tomáš Hoskovec, CSc. pôsobí ako člen Pražského lingvistického krúžku (Praha, Česká republika).
Anotácia: Strukturalismus je badatelský program pro budoucnost. Kdo toto pronese, narazí na dvojí potíž: (1) pod pojmem strukturalismus si leckdo představuje leccos; (2) i lidé s odlišnými představami, co je strukturalismus, se snadno shodnou, že je to už minulost. Ano, strukturalismus má bohatou minulost: z té je nejen možné, ale přímo nutné čerpat. Minulost strukturalismu přitom můžeme adekvátně uchopit pouze jako rozsáhlý a členitý korpus vědeckých textů. Žádný textový korpus ovšem neexistuje sám od sebe: vždy jej sestavuje badatel, který chce jeho pomocí něco vyložit. Aktuálnost strukturalismu spočívá v principech, podle nichž se historický korpus strukturalismu sestavuje. Je to za prvé princip hodnoty: hodnota jakéhokoliv prvku je výslednicí systémových vztahů onoho prvku; a dále princip jazykového znaku: jazykové jednotky se důsledně pojímají jako bifaciální znaky, jež mají vždy zároveň výraz a význam; princip jazykového znaku není bez principu hodnoty možný.
Systémově vymezovat hodnoty jazykových znaků znamená pohybovat se v kontinuu o rozměrech sociálním, kultúrním a historickém. Strukturalismus, primárně jazykovědný, tím získává relevanci pro další humanitní vědy — nemluvě o tom, že pro všechny humanitní vědy je pramenný materiál výrazně, ne-li výlučně jazykový. Strukturalistický princip hodnoty se přirozeně vztahuje na všechny výkladové konstrukty, takže má dopad na vědu vůbec. Strukturalismus jako metodologie dává humanitním vědám sebereflexi i sebevědomí. Zároveň připomíná etický a estetický rozměr každé vědecké činnosti.
 
 
id pozvanka 180419
 
 

Všetky termíny:

  • 2018-04-19 14:45 - 16:00
 

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 74 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook