Fakulta

Dejiny prekladu v perspektívach

Kategória:
Verejné
Dátum:
2018-04-24 14:45 - 17:00
Miesto konania:
miestnosť 129, FF UKF v Nitre, Štefánikova 67
Vážené kolegyne, vážení kolegovia,
dovoľujeme si Vás pozvať na vedecké podujatie o problematike dejín prekladu 2. polovice 20. storočia, ktoré bude venované prezentácii dvoch nových publikácií z oblasti dejín prekladu, a to konkrétne:
- Kovačičová, O. – Kusá, M. (eds.) Slovník slovenských prekladateľov umeleckej literatúry – 20. storočie, L – Ž, 2017
- Tyšš, I. Teoretické a materiálové sondy do praxeológie a dejín prekladu americkej literatúry v období socializmu: Mladá tvorba a Beat Generation, 2017
Miesto konania: miestnosť 129, Filozofická fakulta UKF v Nitre, Štefánikova 67
Čas konania: 24. 4. 2018 (utorok) o 14.45
Na podujatí vystúpia zaujímaví a vzácni hostia (medzi nimi aj doc. O. Kovačičová a prof. K. Bednárová) a po vystúpeniach plánujeme aj krátku besedu.
Prosím, aby ste naše pozvanie tlmočili aj ďalším kolegom, ktorých by problematika umeleckého prekladu a dejín prekladu mohla zaujímať.
 
 
 

Všetky termíny:

  • 2018-04-24 14:45 - 17:00
 

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 74 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook