Fakulta

Súčasný stav kriminality na Slovensku

Kategória:
Verejné
Dátum:
2018-04-11 09:30 - 11:00
Miesto konania:
ŠD Nitra, Slančíkovej ul. 1
Názov odborného seminára: Súčasný stav kriminality na Slovensku
Organizátor: Katedra sociológie FF UKF v Nitre v spolupráci so Slovenskou sociologickou spoločnosťou pri SAV
Dátum a miesto konania: 11.4.2018 o 9.30 na Slančíkovej ul. 1 (ŠD UKF v Nitre)
Hostia:
 • kpt. JUDr. Mgr. Andrea Jecková, Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou
 • mjr. Mgr. Ing. Ľudovít Kara, Inštitút vzdelávania ZVJS
 • Mgr. Eva Čakajdová, Krajské riaditeľstvo PZ v Nitre
 • Mgr. Iveta Matejová, Krajské riaditeľstvo PZ v Nitre
 • Mgr. Oľga Miková, Okresné riaditeľstvo PZ v Nitre
 • pplk. JUDr. Monika HULLOVÁ, PhD., Katedra kriminálnej polície Akadémie PZ v Bratislave
 • plk. PaedDr. Eleonóra Grófová, Ústav na výkon trestu odňatia slobody Nitra-Chrenová
 • mjr. JUDr. Ivan Duchoň, Ústav na výkon trestu odňatia slobody Nitra-Chrenová
 • Mgr. Marcela Kočišová, Ústav na výkon trestu odňatia slobody Nitra-Chrenová
 • Mgr. Ľubomíra Hutkaiová, Ústav na výkon trestu odňatia slobody Nitra-Chrenová
 • PhDr. Róbert Máčay, Ústav na výkon trestu odňatia slobody Nitra-Chrenová
 • PhDr. Jana Kamenská, PhD., Pedagogická fakulta UMB Banská Bystrica
 
 

Všetky termíny:

 • 2018-04-11 09:30 - 11:00
 

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 74 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook