Fakulta

Etnologické dni

Kategória:
Verejné
Dátumy
2018-03-20 - 2018-03-22
Miesto konania:
Rozličné priestory UKF
Katedra etnológie a folkloristiky FF UKF v Nitre srdečne všetkých pozýva na každoročné podujatie ETNOLOGICKÉ DNI, venované etnológii a hudobno-tanečnej folkloristike, ktorého dramaturgia pozostáva z prednášok zaujímavých hostí, premietania filmov, výstav a workshopov prístupných študentom, študentkám UKF a širokej verejnosti! Podujatie sa bude konať 20. - 22. marca v rozličných priestoroch univerzity.
 
 
 

Všetky termíny:

  • Od 2018-03-20 do 2018-03-22
 

gb