Fakulta

Interdisciplinárne dialógy: Mgr. Ľubica Voľanská, PhD.

Kategória:
Verejné
Dátum:
2018-03-22 14:45 - 16:00
Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre Vás pozýva na cyklus vedeckých prednášok Interdisciplinárne dialógy, organizovaný pod záštitou dekana Filozofickej fakulty UKF. Dňa 22. marca 2018 o 14:45 hod. sa v Akropole Filozofickej fakulty (Hodžova 1, Nitra) uskutoční prednáška Mgr. Ľubice Voľanskej, PhD. s názvom "V hlave tridsať, v krížoch sto. Ten zvyšok medzitým už treba nejako prežiť". Dr. Voľanská pôsobí na Ústave etnológie SAV v Bratislave.
 
Anotácia: Európa šedivie. Staroba a starnutie sa tak stále častejšie stávajú predmetom mediálneho, sociálno-politického i výskumníckeho záujmu. Demografický vývoj v Európe, dôchodková reforma, starnutie populácie, alebo na druhej strane zase vynájdenie lieku proti starobe, či kozmetických prípravkov potrebných na udržanie mladistvého vzhľadu nájdeme v súčasnosti azda v každom európskom týždenníku. Aspoň raz za týždeň sa aj v denníkoch spomína neustála potreba dôchodkovej reformy, na Slovensku zase zložitá situácia dôchodcov, nízke finančné zabezpečenie, dopady hospodárskych zmien prebiehajúcich v štáte.
V médiách sa hovorí o jubilantoch, ktorí prekročili hranicu vysokého veku 90 rokov, 100 rokov. Práve táto skupina ľudí ale tvorí len minimálne percento predstaviteľov najstaršej generácie. Ich biografie sú často skreslené, anekdotizované, vyzdvihnuté sú len pútavé zaujímavosti. Dôležitú súčasť informácií tvoria spomienky na prácu, rozprávanie sa často končí odchodom do dôchodku alebo roky strávené v dôchodku zohrávajú len marginálnu úlohu.
Subjektívne prežívanie tejto životnej etapy i starnutia ako procesu je však v stredoeurópskom prostredí skúmané málo. Etnologičku Ľubicu Voľanskú v jej výskume zaujímajú motivácie správania sa a činností starých ľudí, ich postoje k vlastnému správaniu a konaniu a k správaniu a konaniu iných, ako o nich sami hovoria a píšu. Bežne kladené otázky: kto je starý? Ako možno stanoviť časovú alebo inú hranicu, odkedy je človek starý? necháva zodpovedať svojich partnerov a partnerky vo výskume. Ponúka tak pohľad do „cudzej krajiny s neznámym jazykom, ktorá nikoho nezaujíma, pokiaľ nestojí na jej hranici.“ Prekračovaniu tejto hranice sa nevenuje len ako svojmu bádateľskému záujmu, ale aj v rámci občianskej iniciatívy Zrejmé, ktorej úlohou je prispieť k dialógu medzi generáciami v spoločnosti.
 
interdisciplinarne dialogy marec 2018
 
 

Všetky termíny:

  • 2018-03-22 14:45 - 16:00
 

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 74 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook