Fakulta

3rd. International Scientific Conference Kierkegaard in a Central European Context

Kategória:
Verejné
Dátumy
2018-02-20 - 2018-02-22
Príloha
V dňoch 20. 2. – 22. 2. 2018 bude Univerzita Konštantína Filozofa dejiskom významnej udalosti, na ktorú sú pozvaní všetci študenti, pedagógovia i neakademickí poslucháči.
Katedra všeobecnej a aplikovanej etiky Filozofickej fakulty UKF a Stredoeurópsky výskumný ústav Sørena Kierkegaarda (CERI – SK) pripravujú, v spolupráci s filozofickým spolkom The Kierkegaard Circle (University of Toronto), konferenciu s medzinárodnou účasťou. Stretnú sa na nej viacerí odborníci a nadšenci zaujímajúci sa o dielo dánskeho mysliteľa Sørena Kierkegaarda (1813 – 1855). Pozvanie prijal aj vedec svetového významu a držiteľ DrHc. UKF v Nitre - Prof. A. Khan z University of Toronto. Konferencia, ktorú usporiadatelia pomenovali Kierkegaard in a Central European Context, je pokračovaním iniciatívy Stredoeurópskeho výskumného ústavu Sørena Kierkegaarda, s cieľom prezentovať výsledky medzinárodnej vedeckovýskumnej spolupráce a zároveň tak predstaviť Kierkegaardove myšlienky širšej verejnosti.
Tešíme sa na vašu účasť!
 
 

Všetky termíny:

  • Od 2018-02-20 do 2018-02-22
 

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 74 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook