Fakulta

Folklórne pozdravy - doc. Ján Blaho

Kategória:
Verejné
Dátum:
2017-11-29
Miesto konania:
Pavilón hudby, PF UKF, Dražovská 4, Nitra
Folklórne pozdravy sú tradičným jesenným odborným podujatím Katedry etnológie a folkloristiky FF UKF v Nitre, ktorého cieľom je predstaviť vybranú osobnosť folklorizmu, resp. folklórneho diania na Slovensku.
Tento rok sme sa podujatie rozhodli venovať významnému choreografovi, tanečnému pedagógovi, dramaturgovi a režisérovi festivalových programov, členovi odborných komisií a porôt na rôznorodých folklórnych podujatiach a človeku, ktorý sa hrubou čiarou zapísal do života mnohých folklórnych súborov na Slovensku (FS Ponitran z Nitry, FS Gymnik a FS Ekonóm z Bratislavy) - doc. Jánovi Blahovi. O jeho tvorbe, pedagogickej a osvetovej činnosti, o jeho životnej filozofii a chápaní umenia a choreografickej práce sa budete môcť dozvedieť prostredníctvom filmovej projekcie, výstavy a diskusie s doc. J. Blahom osobne. Moderuje Mgr. Martina Hrabovská.
 
PROGRAM:
15:30 - Filmová projekcia záznamov choreografickej tvorby doc. J. Blaha
17:45 - Vernisáž výstavy mapujúcej činnosť univerzitného Folklórneho súboru Ponitran z Nitry
18:00 - Diskusia s doc. J. Blahom spojená s komentárom k vybraným filmovým a fotografickým materiálom
 
Termín:
29. 11. 2017
Pavilón hudby, PF UKF, Dražovská 4, Nitra
 
Vstup voľný
 
Aktuálne informácie: http://bit.ly/2AaOWGQ
 
2017 ff Folklorne pozdravy
 
 
 

Všetky termíny:

  • 2017-11-29
 

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 74 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook