Fakulta

Interdisciplinárne dialógy: doc. PhDr. Igor Hochel, PhD.

Kategória:
Verejné
Dátum:
2017-11-23 14:45
Miesto konania:
Akropola FF, Hodžova 1
Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre Vás pozýva na cyklus vedeckých prednášok Interdisciplinárne dialógy, organizovaný pod záštitou dekana Filozofickej fakulty UKF. Dňa 23. novembra 2017 o 14:45 hod. sa v Akropole Filozofickej fakulty (Hodžova 1, Nitra) uskutoční prednáška doc. PhDr. Igora Hochela, PhD., s názvom "Vynikajúce a dôležité slovenské romány v súčasnom vývinovom období".
 
Anotácia: Súčasná slovenská próza disponuje bohatým zázemím tvorivých osobností, ktoré produkujú diela rozmanitého tematického zamerania a vyznačujúce sa špecifickými vlastnosťami individuálnych autorských poetík. Viacerí prozaici napísali v poslednom období nadpriemerné romány, z ktorých niektoré možno pokladať za vynikajúce a z vývinového hľadiska za dôležité, majú európsku či svetovú úroveň. O tom, ktoré to sú, prečo treba ich estetické kvality a spôsoby stvárňovania vnímať takto pozitívne a v čom spočíva ich umelecká presvedčivosť, je táto prednáška. Keďže diela sú závažnou výpoveďou aj o našom bytí v 20. storočí (dotýkajú sa ich dejín) s presahom do prítomnosti, prednáška, ktorá na ne upriamuje pozornosť, azda dokáže zaujať interdisciplinárne orientované publikum.
 
interdisciplinarne dialogy november
 
 
 

Všetky termíny:

  • 2017-11-23 14:45
 

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 74 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook