Fakulta

Michal Ďurovka – Lesy a roviny

Kategória:
Verejné
Dátum:
2017-11-08 17:00
Miesto konania:
Galéria na schodoch, Hodžova 1
Príloha
Katedra manažmentu kultúry a turizmu FF UKF v Nitre a Galéria Slovenského národného domu v Kysáči Vás srdečne pozývajú na vernisáž výstavy Lesy a roviny akademického maliara Michala Ďurovku z Kysáča (Srbsko). Vernisáž výstavy sa uskutoční 8. novembra o 17.00h v priestoroch Galérie na schodoch FF UKF v Nitre za účasti autora.
 
Kurátor výstavy: Vladimír Valentík (Slovenské vydavateľské centrum, Báčsky Petrovec)
Trvanie výstavy: 8. novembra 2017 − 10. januára 2018

Lesy a roviny Michala Ďurovku

Michal Ďurovka sa rozhodol po vlastnom dôkladnom tvorivom prieskume abstraktného prejavu zakladajúceho sa predovšetkým na kompozícii rôznofarebných plôch byť trochu konkrétnejší, čiže rozhodol sa vo svojich maliarskych výjavoch byť bližšie k nášmu empirickému svetu. Snažil sa však vlastné nadobudnuté maliarske skúsenosti adekvátne aplikovať na dva nové cykly obrazov, ktoré jasne môžeme vnímať ako les alebo asociačne ako rovinu.
Po skúsenostiach kompozičného konfrontovania farebných plôch, najčastejšie nepravidelných tvarov, využil Michal Ďurovka v najnovšie predstavených cykloch obrazov svojou istotou v narábaní s farebnými hodnotami vo voľnejšom prelínaní rôznych odtieňov základných alebo vyvodených farieb v horizontálnej polohe. Vďaka jasne definovanému horizontu pripomína naša recepcia jeho obrazov jednoznačne rovinu. Tieto rovinné výjavy Michala Ďurovku majú veľmi silnú citovú podfarbenosť. Číre farby ako nositeľky emócií nám na každom obraze vytvárajú nové ovzdušie či pocit zo stretnutia s rovinou. Každý nový obraz roviny Michala Ďurovku je novým zviditeľnením vnútorného zážitku umelca. Ako celok uvedený cyklus malieb náznakovo znázorňujúcich rovinu môžeme vďaka citovým hodnotám použitých farieb vnímať ako jedinečnú hudbu roviny, ktorá nám umožňuje umelecky ju zažiť a preniknúť do jej podstaty.
Druhý cyklus malieb Michala Ďurovku, pomocou ktorého sa tiež chcel odpútať od svojej abstraktnej umeleckej skúsenosti, sa zakladá na skúsenostiach, ktoré nadobudol pri maľovaní rovinných výjavov. Keď k dominantným horizontálnym pohybom štetca, ktoré jednoznačne výtvarne definujú rovinný výjav, pridáme vertikálne definované plochy, významovo sa presúvame z roviny do lesa. Taká bola výtvarná cesta Michala Ďurovku „z roviny do lesa“. Hrou základných výtvarných prvkov a postupov Michal Ďurovka prišiel k výjavom lesa, ktorý je tiež jednoznačne definovaný na základe citových hodnôt jednotlivých farieb a ich bohatého farebného odstupňovania a konfrontácie. Tak nám priniesol znovu bohaté umelecké spektrum formálne takmer rovnako definovaného motívu lesa pomocou vertikálnych a horizontálnych tvarov. Vďaka nevyčerpateľným možnostiam farebných obmien uvedeného motívu dostávame možnosť jedinečného zážitku pri zavítaní do nespočetných lesov Michala Ďurovku.
 
Michal Ďurovka 
sa narodil 4. októbra 1972 v Novom Sade (Srbsko). Základnú školu Ľudovíta Štúra skončil v Kysáči a Gymnázium Jána Kollára, osvetový smer, v Báčskom Petrovci. Vyštudoval maliarstvo na Akadémii umení v Novom Sade, v študijnej skupine profesorov Halila Tikvešu a Jovana Rakidžića. Je členom Zväzu združenia výtvarných umelcov Vojvodiny (SULUV) a Združenia výtvarných umelcov Srbska (ULUS). Vystavoval na 19 samostatných a 76 kolektívnych výstavách doma a v zahraničí. Je výtvarným pedagógom na Základnej škole Ľudovíta Štúra v Kysáči. Žije a tvorí v Kysáči.
 
 
 

Všetky termíny:

  • 2017-11-08 17:00
 

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 74 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook