Fakulta

Prednášky zahraničných odborníkov pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov UKF Nitre

Kategória:
Verejné
Dátumy
2017-10-23 - 2017-10-25
23. - 25. októbra 2017 organizuje RMMV UKF v Nitre v rámci rozvojového projektu „Zvyšovanie kvality vysokoškolského vzdelávania prostredníctvom internacionalizácie“, financovaného Ministerstvom školstva SR, pozvané prednášky zahraničných odborníkov pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov UKF Nitre. V zimnom semestri akademického roka 2017/18 navštívia našu univerzitu osobnosti z oblasti spoločenských a humanitných vied. Prednášatelia si pripravili prednášky na všeobecne aktuálne témy, zaujímavé a užitočné pre každého mladého vedeckého pracovníka, ktorý sa pripravuje na úspešný vstup do medzinárodného akademického prostredia. Týmto pozývame všetkých doktorandov UKF v Nitre, bez rozdielu ich odbornej špecializácie, aby si prišli vypočuť prednášky v anglickom jazyku a využili možnosť položiť svoje špecifické otázky našim hosťom, medzinárodne uznávaným odborníkom. Prednášky rovnako odporúčame aj študentom posledných ročníkov magisterského štúdia, potenciálnym uchádzačom o doktorandské štúdium.
 

PROGRAM PREDNÁŠOK:

 

Pondelok, 23.10.2017, miestnosť P9, 11:00-12:30

Prof. Dr. Piotr Cap (Department of Pragmatics, Institute of English, University of Lodz, POLAND)
Téma prednášky: Getting One's Research Recognized in International Publishing 

Utorok, 24.10.2017, miestnosť P9, 16:30-18:00

Prof. Mark Lencho (Department of Languages and Literatures, University of Wisconsin-Whitewater, USA)
Téma 1. prednášky: Reviewing Processes in International Scientific Journals

Streda, 25.10.2017, miestnosť P9, 7:30-09:00

Téma 2. prednášky: Publishing Culture in the US and/or UK

Streda, 25.10.2017, miestnosť P6, 11:00-12:30

Prof. Marian Mark Stolarik, Ph.D. (Department of Slovak History and Culture, University of Ottawa, CANADA)
Téma prednášky: 150 Years of Slovak Immigration in America
 
Zimný cyklus pozvaných prednášok uzavrie v novembri
Dr Jim McKinley, Ph.D. (Director of Studies for the PhD in Education, University of Bath, UK).

Pondelok, 27. novembra 2017, miestnosť P9, 11:00-12:30

Téma prednášky: Realities of Doing Research in Applied Linguistics: Negotiating Methodological Obstacles
 
 
 

Všetky termíny:

  • Od 2017-10-23 do 2017-10-25
 

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 74 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook