Fakulta

Culturologos: Prieniky inšpirácií. Ne/Náhodné filozofické stretnutia

Kategória:
Verejné
Dátum:
2017-05-09 11:00
Miesto konania:
Univerzitný tvorivý ateliér, ŠD UKF Nitra, B. Slančíkovej 1
Katedra kulturológie a Katedra všeobecnej a aplikovanej etiky Vás pozývajú  na diskusiu v rámci cyklu Culturologos  “Prieniky inšpirácií. Ne/Náhodné filozofické stretnutia“, ktorá sa bude konať 9. mája 2017 v Univerzitnom tvorivom ateliéri FF UKF v Nitre, ul. Boženy Slančíkovej 1 o 11.00. Diskusiu bude moderovať Mgr. Katarína Gabašová, PhD.
S hosťami doc. PhDr. Etelou Farkašovou, PhD.  a prof. PhDr. Dalimírom Hajkom, DrSc. budeme diskutovať  aj o otázkach: Otváranie nových tém, dôraz na prieniky týchto nových, menej častých tém v slovenskej filozofii na pôde esejistickej tvorby - vzťah západnej a východnej vedy aj v kontexte globalizácie, utáranosť, hlučnosť dnešného sveta, hodnota mlčania, ticha, hodnota rozhovoru ako strácajúceho sa fenoménu v našom živote...
 
2017 ff nineteenth avenue Stonestown mall
 
 

Všetky termíny:

  • 2017-05-09 11:00
 

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 74 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook