Fakulta

Interdisciplinárne dialógy: Dr. Primož Repar

Kategória:
Verejné
Dátum:
2017-05-04 14:45
Miesto konania:
Akropola FF, Hodžova 1

Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre Vás pozýva na cyklus vedeckých prednášok Interdisciplinárne dialógy, organizovaný pod záštitou dekana Filozofickej fakulty UKF. Dňa 4. mája 2017 o 14:45 hod. sa v Akropole Filozofickej fakulty (Hodžova 1, Nitra) uskutoční prednáška Dr. Primoža Repara s názvom "Existencializmus a feminizmus: Kierkegaard a de Beauvoir". Dr. Primož Repar je slovinský filozof, spisovateľ, prekladateľ a vydavateľ. Je jedným zo zakladateľov združenia KUD Apokalipsa, riaditeľom rovnomenného vydavateľstva a šéfredaktorom časopisu Apokalipsa. Je spoluzakladateľom a koordinátorom medzinárodného projektu Review within Review. Je hlavným organizátorom sympózií venovaných existencializmu v súčasnosti, ktoré sa pravidelne konajú v Ljulbljane, Škonciane a Terste. Z dánčiny preložil viaceré diela S. Kierkegaarda.

Hlavné témy prednášky:
Vzťah medzi existencializmom a feminizmom je tradične spájaný s dvojicou J. P. Sartre a S. de Beauvoir. Feminizmus de Beauvoir však nachádza svoju inšpiráciu aj u S. Kierkegaarda. Vzťah Kierkegaarda k feminizmu býva označovaný ako paradoxné priateľstvo. Hlavnými myšlienkami, ktoré spájajú Kierkegaardov existencializmus a feminizmus, sú idea vzbury jednotlivca voči spoločnosti a jeho emancipácie. Vo filozofickom myslení sa tieto názory pretavujú do etiky jednotlivca, ktorá nestojí na všeobecných kategóriách, ale na jedinečnom prežívaní vlastnej existencie. Dôležitú úlohu zohráva v tejto etike zodpovednosť, ktorá nachádza svoje uplatnenie v kontexte občianskej zodpovednosti, ale aj politickej angažovanosti. Prednáška je zameraná nielen na vzťah existencializmu a feminizmu, ale aktualizuje tento vzťah aj v pozícii tzv. existenciálneho obratu.

ketn id38 poster

 
 

Všetky termíny:

  • 2017-05-04 14:45
 

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 74 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook