Fakulta

Informačný seminár Fulbrightovej komisie

Kategória:
Verejné
Dátum:
2017-04-25 13:00 - 14:30
Miesto konania:
miestnosť P-6, Tr. A. Hlinku 1

Fulbrightova komisia pre vzdelávacie výmeny v SR Vás pozýva na informačný seminár o štipendijných pobytoch pre slovenských občanov, ktorý sa uskutoční dňa 25.4.2017 (utorok) od 13.00 do 14.30 hod. na UKF v Nitre, Tr. A. Hlinku1, miestnosť P-6. Počas seminára budú prezentované nasledovné štipendijné možnosti:

Programy pre jednotlivcov:

Fulbrightovo štipendium pre postgraduálne štúdium a nezávislý výskum - pre absolventov vysokých škôl na magisterskej úrovni. 6 - 9 mesačný výskumný pobyt pre PhD študentov, alebo magisterské štúdium. Uzávierka na akad. r. 2018/2019 je 30. júna 2017.

Fulbrightov program pre výskum a prednášanie - pre odborníkov zo všetkých oblastí s ukončeným doktorandským štúdiom alebo relevantnou profesionálnou praxou. 3 - 6 mesačný výskumný pobyt a/alebo prednášanie. Uzávierka na akad. r. 2018/2019 je 12. októbra 2017.

Fulbright - Schuman Program - pre študentov a odborníkov zaoberajúcich sa transatlantickými vzťahmi, podávanie prihlášok na akad. r. 2018-2019 je počas obdobia september – december 2017. 3 – 9 mesačný akademický pobyt.

Letné semináre o americkej spoločnosti - pre odborníkov v oblasti amerických štúdií, termín konania jún – august daného roka. 6-týždňový akademický pobyt spojený s exkurziou. Uzávierky na konci zimného semestra.

Weiser Professional Development Award - stáže pre akademických pracovníkov na University of Michigan, Ann Arbor, podávanie prihlášok vždy na jeseň daného roka. 4-týždňový alebo 3 mesačný akademický pobyt.

Poradenské centrum EducationUSA - poskytuje presné, aktuálne a neskreslené informácie o vzdelávacích možnostiach v USA pre záujemcov o štúdium v USA.

Programy pre inštitúcie:

Fulbright Specialist Program - spolupráca s americkými odborníkmi pri rozvoji vzdelávacích programov, priebežné podávanie žiadostí.14 – 42 dňový pobyt amerického odborníka.

Inter-Country Lecture Program - krátkodobé sprostredkovanie odborníka z USA, priebežné podávanie žiadostí.


Všetci študenti a zamestnanci UKF sú na informačnom seminári srdečne vítaní

 
 

Všetky termíny:

  • 2017-04-25 13:00 - 14:30
 

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 74 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook