Fakulta

Synergie - 25 rokov germanistiky a DAAD na FF UKF v Nitre

Kategória:
Verejné
Dátum:
2017-04-27 - 2017-04-28
Príloha

Katedra germanistiky FF UKF v Nitre organizuje v dňoch 27.-28.04.2017 medzinárodnú vedeckú konferenciu "Synergie – 25 rokov germanistiky a DAAD na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre". Konferencia ponúka priestor na bilanciu uplynulých 25 rokov nitrianskej germanistiky a vedecký diskurz o aktuálnych otázkach nemeckej jazykovedy, literárnej vedy a didaktiky nemčiny ako cudzieho jazyka (DaF). Záštitu nad konferenciou prevzali Dr. Joachim Bleicker, nemecký veľvyslanec na Slovensku a prof. PaedDr. Bernard Garaj, CSc., dekan Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Konferenciu podporila Nemecká výmenná akademická služba (DAAD).

 
 

Všetky termíny:

  • Od 2017-04-27 do 2017-04-28
 

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 74 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook