Fakulta

Hrad v novovekých premenách

Kategória:
Verejné
Dátum:
2017-04-19 11:00
Miesto konania:
Akropola FF, Hodžova 1

Katedra histórie FF UKF v Nitre v spolupráci s Historickým ústavom SAV, Slovenskou historickou spoločnosťou a Nitrianskym spolkom historikov Vás srdečne pozýva na ďalšie podujatie z cyklu: Stretnutia s osobnosťami vedy. Témou prednášky Dr. Anny Fundárek a Dr. Viliama Čičaja budú premeny hradu v novoveku. Mgr. Anna Fundárek, MA, PhD. sa dlhodobo venuje vybranej problematike dejín Uhorského kráľovstva a Habsburskej monarchie v ranom novoveku. Zameriava sa tiež na šľachtický rod Pálffy. PhDr. Viliam Čičaj, CSc. sa profesne taktiež venuje vybraným aspektom novovekých dejín, so špeciálnym dôrazom na knižnú kultúru.

700

 
 

Všetky termíny:

  • 2017-04-19 11:00
 

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 74 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook