Fakulta

Culturologos: Sondáž Adamčiaka

Kategória:
Verejné
Dátum:
2017-04-05 13:00
Miesto konania:
miestnosť H-115, Hodžova 1

Katedra kulturológie Filozofickej fakulty UKF Vás srdečne pozýva v rámci cyklu Culturologos na vedecké sympózium Sondáž Adamčiaka, ktoré sa uskutoční 5. apríla 2017 o 13:00 v miestnosti H-115 na Hodžovej 1. Pripomenieme si významného slovenského intermediálneho a konceptuálneho umelca, autora experimentálnej poézie, muzikológa a skladateľa.

PROGRAM
Doc. MgA. Michal Murín, ArtD. - In(tro)dukcia
Katedra intermédií a digitálnych médií, FVU Akadémia umení, Banská Bystrica

Mgr. art. Ivan Šiller, ArtD. a Mgr. art. František Király - Cluster ensemble a Milan Adamčiak
Katedra hudobnej výchovy, PdF Univerzita Komenského, Bratislava

prof. PhDr. Július Fujak, PhD. - Osobné poznámky k osobitej intermediálnej byt(n)osti Milana Adamčiaka
Katedra kulturológie, FF Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra

Mgr. Ondrej Veselý - Možnosti a limity grafických partitúr v porovnaní s tradičnou notáciou (so zreteľom na interpretáciu tvorby Milana Adamčiaka)
Ústav literárnej a vedeckej komunikácie, FF Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra

Tešíme sa na Vašu účasť!

 
 

Všetky termíny:

  • 2017-04-05 13:00
 

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 74 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook