Fakulta

Krajanské a umelecké centrum umenia KALAB, alebo o Slovákoch a menšinách

Kategória:
Verejné
Dátum:
2017-03-31 14:00
Miesto konania:
Krajské osvetové stredisko v Nitre / Fatranská 3
Vzťah väčšinového obyvateľstva k národnostným menšinám môže byť rôznorodý - niekedy dokonca problematický. Jedným z dôvodov je ten, že členov minority, ich kultúru a potreby dobre nepoznáme, nerozumieme im. Prostredníctvom prednášky a tvorivého workshopu o slovenských minoritách v zahraničí, ich dejinného príbehu a práv v domovských krajinách V. Dolinay rozanalyzuje situáciu menšín žijúcich na Slovensku.
 
Organizuje Katedra etnológie a folkloristiky FF UKF v Nitre v rámci ETNOLOGICKýCH DNÍ.
 
 
 

Všetky termíny:

  • 2017-03-31 14:00
 

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 74 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook