Fakulta

Kalendárne sviatky na Slovensku - vývinové tendencie v kontexte európskej kultúry

Kategória:
Verejné
Dátum:
2017-03-30 10:00
Miesto konania:
Sieň Konštantína Filozofa / Hlavná budova UKF / Tr. A. Hlinku 1
Prednáška renomovanej odborníčky, prof. PhDr. Viery Feglovej, CSc. (Ústav sociálnej antropológie, Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK v Bratislave), je venovaná pozoruhodnej sfére obyčajovej kultúry na Slovensku, uvedenej do širšej európskej perspektívy.
 
Organizuje Katedra etnológie a folkloristiky FF UKF v Nitre v rámci ETNOLOGICKýCH DNÍ.
 
 
 

Všetky termíny:

  • 2017-03-30 10:00
 

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 74 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook