Fakulta

Vývoj Tanečných domov na Slovensku

Kategória:
Verejné
Dátum:
2017-03-29 15:00
Miesto konania:
Univerzitný tvorivý ateliér / ŠD Nitra / B. Slančíkovej 1
Bohaté kultúrne zdroje, prirodzená komunikatívnosť tradičnej hudby a tanca a interaktivita s verejnosťou sú základné piliere, na ktorých je postavený projekt Tanečný dom, ktorý organizuje občianske združenie Dragúni v Bratislave pravidelne už 15. sezónu. Flexibilný a funkčný koncept založený na poznaní a rešpekte k tradícii, s možnosťou na vlastnej koži zažiť a spoluvytvárať skvelú atmosféru zábavy pri živej hudobnej produkcii, sú perspektívou pre uplatnenie projektu v lokálnom, národnom, medzinárodnom i medzižánrovom kontexte. Tanečný dom si dnes nachádza svoje miesto v prostredí mesta i na vidieku. Prednáška bude zameraná na predstavenie východísk vzniku Tanečných domov na Slovensku (s ohľadom na Tanečné domy organizované OZ Dragúni), výsledky projektu v kontexte súčasného kultúrno-spoločenského života, ako aj vízie a perspektívy existencie Tanečných domov v budúcnosti.
 
Organizuje Katedra etnológie a folkloristiky FF UKF v Nitre v rámci ETNOLOGICKýCH DNÍ.
 
 
 

Všetky termíny:

  • 2017-03-29 15:00
 

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 74 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook