Fakulta

Interdisciplinárne dialógy: Mgr. Barbara Lášticová, PhD.

Kategória:
Verejné
Dátum:
2017-03-30 14:45
Miesto konania:
Akropola FF, Hodžova 1

Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre Vás pozýva na prednášku ďalšieho ročníka cyklu Interdisciplinárne dialógy, organizovaného pod záštitou dekana Filozofickej fakulty UKF. Našim hosťom bude Mgr. Barbara Lášticová, PhD. (Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV v Bratislave). Jej prednáška s názvom "Predsudky a stereotypy v sociálnej psychológii: Čo o nich vieme a ako ich dokážeme zmierňovať?" sa uskutoční vo štvrtok, 30. 3. 2017 o 14:45 hod. v Akropole Filozofickej fakulty (Hodžova 1, Nitra).

Anotácia:
V prednáške budem vychádzať z najvplyvnejšej paradigmy vo výskume predsudkov v sociálnej psychológii, ktorá je založená na Allportovej kontaktnej hypotéze (Allport, 1954). V prvej časti ukážem, akým spôsobom sa posunulo konceptualizovanie predsudkov a možnosti ich merania za 63 rokov „po Allportovi“. V druhej časti ukážem, akým spôsobom psychológovia a psychologičky typicky pristupujú k zmierňovaniu predsudkov. V tretej časti predstavím niekoľko našich  aktuálnych výskumov, ktoré sa zameriavajú na vzťah medzi priamym či nepriamym kontaktom a predsudkami, predovšetkým voči Rómom. Na záver budem uvažovať o tom, aká je úloha školy v procese zmierňovania predsudkov.

 
 

Všetky termíny:

  • 2017-03-30 14:45
 

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 74 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook