Fakulta

Interdisciplinárne dialógy: Doc. Mgr. Jozef Cseres, PhD.

Kategória:
Verejné
Dátum:
2017-03-16 14:45
Miesto konania:
Akropola FF, Hodžova 1
Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre Vás pozýva na cyklus vedeckých prednášok Interdisciplinárne dialógy, organizovaný pod záštitou dekana Filozofickej fakulty UKF. Dňa 16. marca 2017 o 14:45 hod. sa v Akropole Filozofickej fakulty (Hodžova 1, Nitra) uskutoční prednáška doc. Mgr. Jozefa Cseresa, PhD. (Ústav hudobnej vedy, Masarykova Univerzita v Brne, Česká republika) s názvom "Marcel Duchamp a John Cage v interdisciplinárnych súvislostiach".
 
Anotácia:
Nekompromisné umelecké a filozofické gestá dvoch priekopníkov novej tvorivosti v kontexte aktuálneho humanitno-vedného diskurzu o intermédiách. Vizionárske akty, prostredníctvom ktorých sa umelci i svet umenia stávali a stali inými.
 
 
 

Všetky termíny:

  • 2017-03-16 14:45
 

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 74 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook