Fakulta

Premeny severnej časti stredodunajského priestoru a jeho okolia na prelome antiky a stredoveku

Kategória:
Verejné
Dátum:
2017-04-25 - 2017-04-26
Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre spolu s jej Ústavom pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda organizujú medzinárodnú vedeckú konferenciu „Premeny severnej časti stredodunajského priestoru a jeho okolia na prelome antiky a stredoveku“ v dňoch 25. – 26. apríla 2017. Konferencia bude prebiehať v Sieni Konštantína Filozofa, na 3. poschodí hlavnej budovy Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre – na Triede A. Hlinku 1, Nitra 949 74.
Podujatie sa koná v rámci projektu VEGA č. 1/0468/15 (Severná časť Karpatskej kotliny na prelome antiky a stredoveku ako miesto zmien iniciovaných zvonka a zvnútra).
 
 

Všetky termíny:

  • Od 2017-04-25 do 2017-04-26
 

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 74 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook