Fakulta

13. konferencia environmentálnej archeológie

Kategória:
Verejné
Dátum:
2017-02-06 - 2017-02-07
Miesto konania:
Tr. A. Hlinku 1, miestnosť P-6
V dňoch 6. a 7. februára 2017 sa na pôde univerzity (hlavná budova Tr. A. Hlinku 1, miestnosť P-6) uskutoční medzinárodná vedecká konferencia pod názvom: 13. konferencia environmentálnej archeológie. Podujatie organizuje Katedra archeológie FF UKF v Nitre. Záštitu nad podujatím prevzal prof. PaedDr. Bernard Garaj, CSc., dekan Filozofickej fakulty. Po prvýkrát v histórii sa konferencia uskutoční na Slovensku. Témou konferencie je „Človek a krajina...“. Cieľom je diskutovať o teoretických a metodologických prístupoch integrácie paleoenvironmentálneho a archeologického záznamu, adaptácie človeka na zmeny krajiny, a odolnosti krajiny na ľudský impakt. Environmentálna archeológia má interdisciplinárny charakter a jej kľúčovou témou sú vzťahy medzi človekom a prostredím. Čerpajúc z paleoenvironmentálneho výskumu i z archeológie sa snaží pochopiť akú úlohu zohrával človek pri tvorbe prostredia a vice-versa. Konferencia sa zameria na hľadanie najefektívnejších spôsobov pri riešení otázky ako analyzovať a vysporiadať sa s neistotami v dátach. V rámci príspevkov budú prezentované rozmanité prístupy na štúdium vývoja krajiny v minulosti, ľudského impaktu, (dynamickej) odozvy systémov, geomorfologických procesov a tiež problematiky „odolnosti“ krajiny a ľudskej adaptácie.
Logo konferencie 13KE2017
 
 

Všetky termíny:

  • Od 2017-02-06 do 2017-02-07
 

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 74 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook