Fakulta

Interdisciplinárne dialógy: PhDr. Ľubor Králik, CSc.

Kategória:
Verejné
Dátum:
2016-12-15 14:45
Miesto konania:
Akropola FF, Hodžova 1

Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre Vás pozýva na cyklus vedeckých prednášok Interdisciplinárne dialógy, organizovaný pod záštitou dekana Filozofickej fakulty UKF. Vo štvrtok, 15. 12. 2016 sa Vám v priestoroch Akropoly FF (Hodžova 1) predstaví PhDr. Ľubor Králik, CSc. z Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied v Bratislave so svojou prednáškou s názvom "Etymologický výskum slovenského jazyka: aktuálny stav a perspektívy". Srdečne Vás pozývame.

ANOTÁCIA:
Etymológia ako náuka skúmajúca pôvod, prvotný význam a príbuznosť slov patrí k najstarším jazykovedným disciplínam. Prednáška prináša základné informácie o dejinách etymologického výskumu na Slovensku a naznačuje jeho možné ďalšie smerovanie. Osobitná pozornosť sa venuje Stručnému etymologickému slovníku slovenčiny (Bratislava 2015) ako nateraz jedinému etymologickému kompendiu spracúvajúcemu výlučne slovenskú slovnú zásobu. Na vybraných slovníkových heslách sa názorne ilustrujú rôzne aspekty etymologickej interpretácie konkrétnych výrazov, ako aj otázky súvisiace s lexikografickou prezentáciou relevantných informácií (v kontexte typológie etymologických slovníkov).

kemu id35 kralik poster

 
 

Všetky termíny:

  • 2016-12-15 14:45
 

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 74 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook