Fakulta

Nové výzvy masmediálnej a marketingovej komunikácie

Kategória:
Verejné
Dátum:
2016-12-07 09:30
Milí kolegovia,
srdečne Vás pozývame na vedecko-odborný seminár NOVÉ VÝZVY MASMEDIÁLNEJ A MARKETINGOVEJ KOMUNIKÁCIE. Ústrednou témou vedecko-odborného seminára pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov je poukázať na aktuálne problémy, ktoré nachádzajú svoj obraz v médiách a v marketingu ako prístup k formovaniu a ovplyvňovaniu recipienta.
 
Prihláška: NA SEMINÁR JE MOŽNÉ PRIHLÁSIŤ SA DO 4.12.2016 prostredníctvom elektronickej prihlášky. Po tomto termíne už nebude možné prijať žiadnu prihlášku.
Účastnícky poplatok: Za pasívnu ani aktívnu účasť na seminári sa neplatí žiadny poplatok.
Pokyny pre autorov: SVOJ PRÍSPEVOK POŠLITE NAJNESKÔR DO 7.1.2017 NA E-MAIL SEMINÁRA. Akceptujeme príspevky v slovenskom, českom a anglickom jazyku. Príspevok píšte priamo do pripravenej šablóny. Recenzované príspevky podľa hodnotenia recenzenta budú publikované v zborníku zo seminára. Ak príspevok nesplní kritériá odbornosti a vhodnosti, kladené na vedecké práce tohto druhu, Váš príspevok Vám vrátime ako nevyhovujúci. Autori taktiež zodpovedajú za preklad abstraktu a kľúčových slov do anglického jazyka.
 
Garanti: Prof. Mgr. Katarína Fichnová, PhD., Doc. PhDr. Eva Fandelová, PhD., Doc. Ing. Milan Džupina, PhD.
Organizátor: Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy a Európska akadémia marketingu, manažmentu a médií
E-mail:
Prihláška ako aj šablóna príspevku je dostupná na webe:
http://www.kmkr.ff.ukf.sk/index.php?page=nove-vyzvy-masmedialnej-a-marketingovej-komunikacie
 
Tešíme sa na Vašu účasť!
 
2016 ff Nove vyzvy
 
 

Všetky termíny:

  • 2016-12-07 09:30
 

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 74 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook