Fakulta

Týždeň vedy a techniky: Marián Žabenský: Bojnice: krajina – človek – kultúra

Kategória:
Verejné
Dátum:
2016-11-14 11:00 - 12:30
Miesto konania:
Akropola FF, Hodžova 1
Typ podujatia: prezentácia publikácie
Cieľová skupina: verejnosť, odborná verejnosť
Stručný popis: Cieľom prezentácie bude zoznámiť študentov aj širšiu odbornú a laickú verejnosť s originálnou knižnou  publikáciou o svetoznámom kúpeľnom meste. Prezentácia bude zameraná na zoznámenie s inovatívnym spracovaním a predstavením problematiky kultúrnej krajiny ako neodmysliteľnej účasti kultúrneho dedičstva. Autor bude prezentovať kultúrno-krajinné vrstvy reprezentujúce prehistorické aj historické obdobia po súčasnosť.  
Organizátor: Katedra manažmentu kultúry a turizmu FF UKF v Nitre, PhDr. Marián Žabenský, PhD., Mgr. Barbora Predanocyová
Webová stránka podujatia
 
 

Všetky termíny:

  • 2016-11-14 11:00 - 12:30
 

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 74 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook