Fakulta

Týždeň vedy a techniky: Jesenná škola strojového prekladu

Kategória:
Verejné
Dátum:
2016-11-11 09:00 - 15:00
Miesto konania:
Katedra translatológie FF UKF, Štefánikova 67

Typ podujatia: workshop
Cieľová skupina: odborná verejnosť, študenti translatológie
Stručný popis: Jesenná škola strojového prekladu bude zameraná na oboznámenie odbornej verejnosti s problematikou strojového prekladu a jeho kvalitou pri automatickom preklade z anglického a nemeckého jazyka do slovenského jazyka.
Organizátor: doc. RNDr. Daša Munková, PhD., , Katedra translatológie FF UKF v Nitre
Webová stránka podujatia

 
 

Všetky termíny:

  • 2016-11-11 09:00 - 15:00
 

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 74 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook