Fakulta

Týždeň vedy a techniky: Využitie LIDARových dát v archeológii

Kategória:
Verejné
Dátum:
2016-11-10 09:00 - 12:00

Typ podujatia: prezentácia, prednáška
Cieľová skupina: odborná verejnosť, študenti FF UKF
Stručný popis: Prostredníctvom dvoch prednášok budú účastníkom prezentované možnosti a perspektívy interpretácie LIDARových v archeológii. Cieľom prvej prednášky je informovať o nových možnostiach spracovania a vyhodnocovania LIDARu a jeho využitia v archeológii. Druhá poukáže na možnosti interpretácie LIDARových dát na príklade hradiska Smolenice – Molpír.
Organizátor: Mgr. Zuzana Borzová, PhD., Katedra archeológie FF UKF; ;
Spoluorganizátor: Geoproxima Pty.Ltd., 11 Victoria Pde., Manly NSW 2095 Australia
Webová stránka podujatia

 
 

Všetky termíny:

  • 2016-11-10 09:00 - 12:00
 

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 74 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook