Fakulta

TVaT: Socializačné a edukačné funkcie marketingového komunikátu ako odrazu mediálnej kultúry

Kategória:
Verejné
Dátum:
2016-11-10 09:00 - 12:00
Miesto konania:
Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy FF UKF, Dražovská 4

Typ podujatia: odborný seminár
Cieľová skupina: odborná verejnosť, na pozvánky, mládež
Stručný popis: Analýza a interpretácia výsledkov v problematike aplikácie zaradenia edukačných prvkov do tvorby marketingových a mediálnych komunikátov. Výsledky budú prezentované vo vedeckej monografii.
Organizátor: Mgr. Györgyi Janková, PhD., Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy FF UKF v Nitre; , kontakt: 037/6408 240
Spoluorganizátori: Katedra výtvarnej tvorby a výchovy Pedagogická fakulta UKF v Nitre,
Projekt Digital Jungle - Bratislava  
Webová stránka podujatia

 
 

Všetky termíny:

  • 2016-11-10 09:00 - 12:00
 

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 74 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook