Fakulta

Týždeň vedy a techniky: Dobrodružné putovanie mladého archeológa minulosťou

Kategória:
Verejné
Dátum:
2016-11-09 13:00

Typ podujatia: prezentácia, výstava, prednáška
Cieľová skupina: deti
Stručný popis: Ide o interaktívnu prednášku s cieľom predstaviť žiakom 3. až 5. ročníka archeológiu ako vedný odbor, poukázať na archeologické lokality Slovenska, posilňovať vzťah ku kultúrnemu dedičstvu a v neposlednom rade spestriť vyučovací proces.
Organizátor: Mgr. Zuzana Borzová, PhD., Katedra archeológie FF UKF;
Spoluorganizátori: Základná škola s materskou školou Jozefa Murgaša, Horná 22, Šaľa
Webová stránka podujatia

 
 

Všetky termíny:

  • 2016-11-09 13:00
 

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 74 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook