Fakulta

TVaT: V. Tokarevová z aspektu translačnej a čitateľskej recepcie na Slovensku

Kategória:
Verejné
Dátum:
2016-11-08 09:30 - 13:00
Miesto konania:
miestnosť ST-126, Štefánikova 67
Typ podujatia: seminár s medzinárodnou účasťou
Cieľová skupina: odborná verejnosť
Stručný popis: Odborný seminár sa bude členiť na dve časti: 1. prezentácia prvého slovenského prekladu zbierky poviedok Obsadzovací tón súčasnej ruskej spisovateľky Viktórie Tokarevovej; 2. odborné rokovanie zamerané na otázky interpretácie a prekladu v Tokarevovej tvorbe.
Organizátori: Katedra rusistiky, Katedra translatológie FF UKF v Nitre
Vedeckí garanti: doc. PhDr. Eva Dekanová, PhD., prof. Natália Muránska, PhD.
Organizační garanti: Mgr. Andrej Záhorák, Mgr. Ivana Kocáková
Webová stránka podujatia
 
 
 

Všetky termíny:

  • 2016-11-08 09:30 - 13:00
 

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 74 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook