Fakulta

Interdisciplinárne dialógy: Dr. Jonas Dagys

Kategória:
Verejné
Dátum:
2015-04-16 15:00
Miesto konania:
Akropola, Hodžova 1

Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre Vás pozýva na ďalšiu prednášku cyklu Interdisciplinárne dialógy, organizovaného pod záštitou dekana Filozofickej fakulty UKF. Našim hosťom bude Dr. Jonas Dagys (Katedra logiky a dejín filozofie, Vilniusská Univerzita, Vilnius, Litva) Jeho prednáška s názvom "How We got Bored with the Mind-Body Problem" sa uskutoční vo štvrtok, dňa 16. 4. 2015 o 15:00 hod. v Akropole (Filozofická fakulta, Hodžova 1). Hosť bude viesť prednášku v anglickom jazyku.

Anotácia:
"Ako sa stal problém vzťahu mysle a tela nudným"
 
Vďaka čomu je materialistický výklad mysle (mentálneho) atraktívny? Z akých dôvodov by sme sa mohli hlásiť k materializmu mentálneho? Ako možno tomuto materialistickému výkladu odporovať a čo nás takýto odpor môže stáť? Prednáška bude prezentovať všeobecný prehľad posledného vývoja v problematike filozofickej kontroverzie medzi redukcionistickou teóriou psychofyzického materializmu a antiredukcionistickými formami dualizmu a agnosticizmu. Zameria sa na určité aspekty argumentov, ktoré sa nahromadili na oboch stranách sporu, a ukáže, ako sa táto diskusia stala módnou, aby po čase znovu “zapadla” a stala sa v kontexte súčasnej analytickej filozofie mysle “nudnou”.

ketno id25 poster

 
 

Všetky termíny:

  • 2015-04-16 15:00
 

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 74 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook