Fakulta

TVaT: Prednáška autorov Čukan – Michalík – Kurpaš – Zima – Žabenský: Slováci v Chorvátsku

Kategória:
Verejné
Dátum:
2016-11-08 09:30 - 12:30
Miesto konania:
miestnosť B-106, ŠD UKF Nitra, B. Slančíkovej 1

Typ podujatia: prednáška
Cieľová skupina: mládež, verejnosť, odborná verejnosť
Stručný popis: Cieľom prednášky bude zoznámiť študentov aj širšiu odbornú aj laickú verejnosť so spôsobom života a kultúrou slovenskej minority v dolnozemskom geopolitickom  kultúrnom priestore. Kolektív autorov zoznámim účastníkov s geografickými, historickými, politickými, etnokultúrnymi a konfesionálnymi kontextami spôsobu života a kultúry.
Organizátor: Katedra manažmentu kultúry a turizmu FF UKF v Nitre, doc. PhDr. Boris Michalík, PhD., Mgr. Lucia Urbanová, Mgr. Linda Pospíšilová
Webová stránka podujatia

 
 

Všetky termíny:

  • 2016-11-08 09:30 - 12:30
 

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 74 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook