Fakulta

Týždeň vedy a techniky: Deň s románskymi jazykmi

Kategória:
Verejné
Dátumy
2016-11-08 - 2016-11-11
Miesto konania:
Katedra romanistiky FF UKF, Hodžova 1 / Štefánikova 67

Čas konania: program jednotlivých podujatí je zverejnený na webových stránkach
Typ podujatia: séria prednášok, seminárov, workshopov, súťaží
Cieľová skupina: študenti románskych jazykov
Stručný popis:  Deň s románskymi jazykmi predstavuje aktivitu Katedry romanistiky venovanú všetkým trom sekciám – talianskej, francúzskej i španielskej – ktorej cieľom je zaujímavým spôsobom formou prednášok, workshopov, besied či umeleckých (kreatívnych) aktivít (Umelecký deň s románskym jazykom) prepojiť teoretické poznatky študentov – romanistov s ich praktickým využitím, a to najmä so zreteľom na budúce uplatnenie sa na trhu práce, ale aj na rozšírenie všeobecných poznatkov o kultúre či civilizácii románskych krajín.
Organizátor: Katedra romanistiky FF UKF v Nitre
Web stránka podujatia

 
 

Všetky termíny:

  • Od 2016-11-08 do 2016-11-11
 

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 74 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook