Fakulta

Interdisciplinárne dialógy: doc. PhDr. Ing. Miroslav Glejtek, PhD.

Kategória:
Verejné
Dátum:
2016-11-10 14:45
Miesto konania:
Akropola Filozofickej fakulty
Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre Vás pozýva na cyklus vedeckých prednášok Interdisciplinárne dialógy, organizovaný pod záštitou dekana Filozofickej fakulty UKF.
 
Dňa 10. 11. 2016 o 14:45 hod. sa v Akropole Filozofickej fakulty (Hodžova 1, Nitra) uskutoční prednáška doc. PhDr. Ing. Miroslava Glejteka, PhD. z Katedry histórie FF UKF v Nitre s názvom "Tajomstvo ukryté v pečati. Stredoveká uhorská pečať ako kultúrny a spoločenský fenomén".
 
Hlavné témy prednášky
Pri štúdiu dejín sa na každom kroku stretávame s najrôznejšími prameňmi, ktorých neodmysliteľnou súčasťou je aj pečať. Jej úlohou bolo chrániť dokument pred sfalšovaním, čím sa z nej stal najdôležitejší symbol a garant jeho pravosti. Pečať zároveň zhmotňovala vôľu majiteľa a v niektorých situáciách ho doslova sprítomňovala. Predstavovala aj jeden z najvýznamnejších prostriedkov vlastnej seba prezentácie majiteľa. Okrem jeho individuálneho vkusu a  predstáv, či  miestnych zvyklostí bola aj nositeľom nových myšlienkových a estetických trendov, ktoré v mnohom odrážajú „ducha doby“. To všetko z nej vytvára prameň s ďaleko širším posolstvom, ako by sme na prvý pohľad očakávali. Cieľom prednášky je predstaviť pečať ako médium stojace na pomedzí písomného a obrazového prameňa, v kontexte vývoja stredovekej uhorskej spoločnosti.
ketno id34 poster
 
 

Všetky termíny:

  • 2016-11-10 14:45
 

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 74 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook