Fakulta

Staňte sa dobrovoľníkom AFS – je to skvelé!

Kategória:
Verejné
Dátum:
2016-11-09 08:00 - 09:00
Miesto konania:
miestnosť ST-115, Štefánikova 67
Príloha
Metodická sekcia Katedry anglistiky a amerikanistiky, Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre Vás pozýva na prednášku spojenú s diskusiou pod názvom Staňte sa dobrovoľníkom AFS – je to skvelé!  
Skúsené reprezentantky dobrovoľníckej organizácie AFS (American Field Service), ktorá má dlhodobú tradíciu a je známa po celom svete, PhDr. ZORA LOVIŠKOVÁ, RNDr. EVA MALECKÁ a Mgr. ELENA VARGICOVÁ Vás spolu s dobrovoľníkmi zo zahraničia oboznámia s jej činnosťou, vyzdvihnú jej obohacujúci vplyv na súkromný a spoločenský život, predstavia dobrovoľnícku činnosť ako vynikajúci spôsob nadväzovania nielen kontaktov a priateľstiev vrátane medzinárodných, ale aj ako ojedinelú možnosť zlepšiť si komunikatívnu kompetenciu v anglickom jazyku.
Podujatie sa koná v stredu 9. novembra 2016 od 8.00 – 9.00 hod. v budove FF, Štefánikova 67, v miestnosti č. 15. Vítaní sú najmä študenti ovládajúci anglický jazyk.
 
 

Všetky termíny:

  • 2016-11-09 08:00 - 09:00
 

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 74 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook