Fakulta

Odovzdávanie Cien Pavla Straussa za rok 2015 a 2016

Kategória:
Verejné
Dátum:
2016-11-24 18:00
Miesto konania:
Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre
Odovzdávanie Cien Pavla Straussa za rok 2015 a 2016 sa uskutoční dňa 24. 11. 2016 (štvrtok) o 18.00 h v Starom divadle Karola Spišáka v Nitre. Laureátmi slávnostného udeľovania cien za trvalý prínos v oblasti kultúry a umenia za rok 2015 budú literárny vedec Tibor Žilka a divadelná režisérka Viera Dubačová. Cena Pavla Straussa za rok 2016 bude udelená kňazovi Antonovi Srholcovi in memoriam a hudobnému skladateľovi Mariánovi Vargovi.  
 
V slávnostnom galaprograme vystúpia členovia Art Music Orchestra s koncertnou prezentáciou skladieb z legendárneho muzikálu Cyrano z predmestia, miešaný spevácky zbor Psallite Deo, ktorý pôsobí pri Katedrále sv. Emeráma v Nitre,  divadelná herečka Eva Hlaváčová s umeleckým prednesom diel Pavla Straussa, tvorcovia Študentského divadla VYDI pri UKF v Nitre a herečka nezávislého Nového divadla v Nitre Ľubomíra Dušaničová so svojím repertoárom šansónov. 
 
Režisérom tohtoročného slávnostného programu je Peter Oravec.  
 
Cena Pavla Straussa sa udeľuje od roku 2005 významným slovenským osobnostiam za trvalý prínos v oblasti kultúry a umenia. Myšlienka odovzdávať ceny je pomenovaná po vzácnej nitrianskej osobnosti hlbokého intelektuálneho rozmeru, humanistovi, filozofovi, spisovateľovi a lekárovi Pavlovi Straussovi (1912–1994). Vznikla na pôde Katedry kulturológie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, pri ktorej pôsobí i Kulturologická spoločnosť. Iniciátorom myšlienky udeľovania ceny pomenovanej po tomto významnom humanistovi bol od roku 2005 prof. PhDr. Jozef Leikert, PhD. Litt. D..
 
Ceny Pavla Straussa pravidelne udeľuje Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, všetky jej fakulty – Filozofická fakulta, Pedagogická fakulta, Fakulta prírodných vied, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva, Fakulta stredoeurópskych štúdií, ďalej  Katedra kulturológie FF UKF v Nitre a Kulturologická spoločnosť. Každoročne sa významnou mierou podieľa na udeľovaní cien aj Rotary klub Nitra Harmony. V roku 2016 podporilo toto významné celoslovenské podujatie aj Mesto Nitra a Nitriansky samosprávny kraj.    
 
Nominantov na Cenu Pavla Straussa navrhujú študenti a pedagógovia Katedry kulturológie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre ako aj členovia Kulturologickej spoločnosti. Koneční laureáti vzídu z ich tajného hlasovania.
Už viac než desaťročie trvajúca tradícia udeľovania Cien Pavla Straussa dopomáha šíriť Straussovo posolstvo hlbokej ľudskosti, humánnosti, kultúrnosti a umenia.   
 
Laureáti ceny:
2005 – Ján Chryzostom Korec, Emília Vášáryová
2006 – Milan Rúfus, Peter Dvorský
2007 – Jaroslav Siman, Peter Michalica
2008 – Miroslav Cipár, Pavol Hammel
2009 – Štefan Nosáľ, Karol Kállay
2010 – Ladislav Burlas, Jozef Bednárik
V roku 2012 boli udelené štyri ceny, za rok 2011 – Viliam Turčány, Božidara Turzonovová a za rok 2012 – Jozef Ciller, Darina Laščiaková
2013 – Július Rybák, Jozef Leikert
2014 – Vladimír Godár, Peter Liba
2015 – Tibor Žilka, Viera Dubačová
2016 – Anton Srholec in memoriam, Marián Varga
 

Dátum a čas: 24. 11. 2016 (štvrtok) o 18.00 h v Starom divadle Karola Spišáka v Nitre, Ul. 7. Pešieho pluku č. 1, Nitra
Vstupenky je možné rezervovať do 20. 11. 2016 na adrese:

CPS 2015 2016 plagat

 
 

Všetky termíny:

  • 2016-11-24 18:00
 

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 74 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook