Fakulta

Interdisciplinárne dialógy: doc. Mgr. Attila Kovács, PhD.

Kategória:
Verejné
Dátum:
2016-10-20 14:45
Miesto konania:
Akropola Filozofickej fakulty
Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre Vás pozýva na cyklus vedeckých prednášok Interdisciplinárne dialógy, organizovaný pod záštitou dekana Filozofickej fakulty UKF.
 
Dňa 20. 10. 2016 o 14:45 hod. sa v Akropole Filozofickej fakulty (Hodžova 1, Nitra) uskutoční prednáška doc. Mgr. Attilu Kovácsa, PhD. (Katedra porovnávacej religionistiky, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave) s názvom "Islám, islamizmus, islamofóbia".
 
Hlavné témy prednášky
Islám je v súčasnej dobe jedno z najviac diskutovaných náboženstiev, no debata, ktorá sa o isláme a muslimoch vytvorila, je často tendenčná a skreslená. Prednáška si kladie za cieľ objasniť a vysvetliť niektoré kľúčové otázky tejto debaty a priniesť do verejnej diskusie o isláme racionálny úsudok a argumenty a čeliť tak predsudkom a strachu, ktoré túto debatu do veľkej miery ovládli.
interdisciplinárne dialógy október2016
 
 

Všetky termíny:

  • 2016-10-20 14:45
 

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 74 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook