Fakulta

Premeny Slovenska v Československu vo svetle najnovšieho výskumu

Kategória:
Verejné
Dátum:
2016-10-11
Miesto konania:
Akropola FF, Hodžova 1
Príloha
Katedra histórie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a Nitriansky spolok historikov, Slovenská historická spoločnosť pri Historickom ústave Slovenskej akadémie vied, si Vás dovoľuje pozvať na vedeckú konferenciu Premeny Slovenska v Československu vo svetle najnovšieho výskumu, ktorá sa uskutoční v utorok 11. októbra 2016.

Cieľom konferencie je prezentovať najnovšie poznatky výskumu vzťahujúce sa k transformáciipostavenia Slovenska v Československu. Podujatie má identifikovať východiská,stratégie, mechanizmy aosobnosti, ktoré k zmenám v preferovaných oblastiach viedli, naprieč všetkými spoločenskými vrstvami.Dôraz bude kladený nainterdisciplinárny prístup pri interpretácii dejinného vývoja, tak vo všeobecnej rovine, ako aj na konkrétnych príkladoch. Vedecká konferenciaspojená s odbornou diskusiou  sa  pokúsi odpovedať na otázkuakým spôsobom sa menilo postavenie Slovenska, čo vplývalo na zmeny,resp. ktoré z nich možno považovať za kľúčové.Konferencia by mala demonštrovať multiperspektívny obraz zasadený do adekvátnych spoločensko-vedných kontextov.
 
 

Všetky termíny:

  • 2016-10-11
 

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 74 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook