Fakulta

Sacrificium, Misericordia, Spes

Kategória:
Verejné
Dátumy
2016-11-15 - 2016-12-16
Príloha
Katedra náboženských štúdií Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Katedra mariológie Teologickej fakulty Univerzity kardinála Stefana Wyszyńskeho vo Varšave, Nitrianske biskupstvo, Veľvyslanectvo Poľskej republiky v Slovenskej republike, Občianske združenie Dielo sv. Maximiliána a Maďarský inštitút v Bratislave si Vás dovoľujú pozvať na medzinárodnú vedeckú konferenciu pod názvom: Sacrificium, Misericordia, Spes (Obeta, milosrdenstvo, nádej), ktorá sa uskutoční v dňoch 15. – 16. novembra 2016 v Nitre.
 
Medzinárodná vedecká konferencia sa uskutočňuje pri príležitosti zavŕšenia mimoriadneho Svätého roka milosrdenstva, 75. výročia mučeníckej smrti sv. Maximiliána M. Kolbeho, jubilejného Fatimského roka a 10. výročia vzniku Katedry náboženských štúdií FF UKF v Nitre. Cieľom konferencie je vytvoriť priestor pre teologickú, etickú a historickú analýzu a interpretáciu pojmov obeta, milosrdenstvo a nádej v kontexte týchto mimoriadnych jubileí. Sprievodným podujatím medzinárodnej vedeckej konferencie bude výstava fotografií prezentujúcich život a dielo sv. Maximiliána M. Kolbeho (pripravená Katedrou mariológie TF UKSW vo Varšave) i výstava umeleckých diel maďarských kresťanských umelcov s názvom „Milosrdenstvo“ (pripravená Maďarským inštitútom v Bratislave).
 
Konferencia sa uskutoční pod záštitou J. E. Mons. Viliama Judáka, nitrianskeho biskupa, J. E. Leszka Soczewicu, mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Poľskej republiky v Slovenskej republike, prof. PaedDr. Bernarda Garaja, CSc., dekana Filozofickej fakulty UKF v Nitre.
 
Záväzné prihlášky s uvedením mena, priezviska, vedeckých titulov, názvu a adresy pracoviska, emailového a telefonického kontaktu, spolu s názvom príspevku, ktorý na konferencii odznie, prosíme zaslať na adresu do 20. októbra 2016.
 
 
 

Všetky termíny:

  • Od 2016-11-15 do 2016-12-16
 

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 74 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook